Vừa qua, do lấy chồng ở quê nên tôi muốn nghỉ việc theo chồng về quê làm việc. Khi tôi nộp đơn, phòng nhân sự bảo khi nào tôi tìm được người thay thế vị trí của mình thì mới được nghỉ việc…".

Ông Trần Minh Vũ, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nghe phòng nhân sự báo cáo vụ việc và hỏi ý kiến cơ quan chức năng, chúng tôi thấy phòng nhân sự trả lời như vậy là không đúng. Mới đây, công ty đã chính thức trả lời cho chị Hiền Lương biết là chị sẽ được công ty giải quyết cho nghỉ việc sau khi hết hạn báo trước 45 ngày làm việc và chị đã rút lại khiếu nại.