Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM, trả lời: Theo quy định, khi HĐLĐ hết hạn mà người lao động (NLĐ) vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, hai bên phải ký HĐLĐ mới; nếu không ký thì HĐLĐ xác định thời hạn đã giao kết trở thành không xác định thời hạn. Trường hợp ở công ty bạn, đã quá thời hạn 30 ngày nhưng hai bên chưa tiến hành ký hợp đồng vì chưa đạt được thỏa thuận và NLĐ vẫn tiếp tục làm việc đồng nghĩa với việc quan hệ lao động mới được xác lập, HĐLĐ xác định thời hạn chuyển thành không xác định thời hạn. Như vậy, khi nghỉ việc, NLĐ phải báo trước 45 ngày. Bên cạnh đó, khi chưa đạt được thỏa thuận mới thì hai bên tiếp tục thực hiện theo HĐLĐ đã ký kết. Công ty sẽ trả lương tháng 12 theo mức lương cũ mà hai bên đã thỏa thuận trước đó.