Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM trả lời: Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thì đối tượng áp dụng là các nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Như vậy, người làm công tác quản lý giáo dục sẽ không được hưởng khoản phụ cấp này mà sẽ được hưởng phụ cấp công vụ (25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nếu có…) theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15-4-2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

Chỉ được hưởng phụ cấp công vụ - Ảnh 1.