Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Trường hợp NLĐ thực tế làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng trong sổ BHXH chưa ghi đúng theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành thì thực hiện điều chỉnh thông tin tham gia BHXH theo quy định tại điều 98 của Luật BHXH để làm căn cứ giải quyết chế độ hưu trí cho NLĐ. Đề nghị công ty của chị Hà căn cứ quy định trên để thực hiện.

Truy đóng phụ cấp nặng nhọc, độc hại - Ảnh 1.