Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành công văn yêu cầu các cấp Công đoàn (CĐ) tiếp tục thực hiện các hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động (NLĐ), khuyến cáo NLĐ chỉ đề nghị hưởng BHXH một lần trong trường hợp bất khả kháng.

Theo đó, cán bộ CĐ cần nắm chắc và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, khó khăn của đoàn viên, NLĐ; làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, vận động; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình doanh nghiệp, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chỉ rút BHXH một lần trong trường hợp bất khả kháng - Ảnh 1.

Công đoàn cơ sở chú trọng thông tin rộng rãi, khuyến cáo NLĐ chỉ đề nghị hưởng BHXH một lần trong trường hợp bất khả kháng,

Đặc biệt, tổ chức CĐ chú trọng thông tin, truyền thông rộng rãi tới NLĐ tính ưu việt, lợi ích lâu dài khi tiếp tục tham gia BHXH, khuyến cáo NLĐ chỉ đề nghị hưởng BHXH một lần trong trường hợp bất khả kháng, không thực hiện mua bán, cầm cố, thế chấp sổ BHXH; các quy định về tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động để NLĐ lựa chọn phương án phù hợp, đảm bảo quyền lợi lâu dài, hạn chế tình trạng viết đơn thôi việc do bị tác động; về phương thức, thủ đoạn và tác hại của "tín dụng đen", từ đó cảnh giác, không sa vào "tín dụng đen" dưới mọi hình thức.

Tin, ảnh; A.Chi