Theo đó, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5-2020 sẽ tổ chức vào một kỳ. Cơ quan bưu điện xây dựng phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng nhận bằng tiền mặt phải bảo đảm an toàn, không tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và 5 cùng một kỳ - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

BHXH Việt Nam giao BHXH các tỉnh, TP chủ trì, thống nhất với bưu điện tỉnh về thời gian chi trả; báo cáo UBND tỉnh về phương án và thời gian tổ chức chi trả sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và phải xong trước ngày 31-5-2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chi trả phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết.

N.Tú