CLB được thành lập vào cuối năm 2015 với sự tham gia của 35 thành viên là chủ tịch, phó phủ tịch CĐ cơ sở ngoài nhà nước. Với phương châm “Cùng tiến, CĐ cơ sở mạnh giúp đỡ CĐ cơ sở chưa mạnh”, sau hơn 1 năm thành lập, CLB đã có nhiều hoạt động như giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về cách thức tổ chức hoạt động; khảo sát các trường hợp đoàn viên khó khăn, nơi ở chưa ổn định để đề nghị CĐ cấp trên hỗ trợ “Mái ấm CĐ” hoặc “căn phòng mơ ước”... Thông qua đó, các CĐ cơ sở xây dựng mô hình hoạt động phù hợp, tạo được nhiều phong trào sôi nổi. Đến nay, CLB đã quy tụ gần 70 CĐ cơ sở tham gia.

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Công đoàn

Dịp này, CLB cũng đã bầu Ban Chủ nhiệm gồm 5 thành viên. Ông Hoàng Kông Sự, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Nam Trung Bắc, được bầu làm chủ nhiệm CLB.

T.Nga