Tuy nhiên, hiện cả nước còn khoảng 30 triệu người chưa tham gia BHXH, số người tham gia BHXH tự nguyện tuy tăng nhanh nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Việc vận động người dân tham gia đang còn không ít khó khăn, thách thức do chính sách BHXH tự nguyện chưa thật sự hấp dẫn với người lao động tự do có mức thu nhập thấp, bấp bênh trong khi thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu dài (20 năm).

Chính sách BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn - Ảnh 1.

Công nhân là đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc

Trong năm, BHXH Việt Nam đã tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng tại 8.574 đơn vị. Qua đó, phát hiện 29.050 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian, với số tiền phải truy đóng là 127,4 tỉ đồng; 33.011 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 63,5 tỉ đồng; tổng số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 880,9 tỉ đồng... Để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) BHYT, BHXH Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin giám định BHYT, giám sát chi phí KCB BHYT, phát hiện kịp thời các gia tăng bất thường chi phí KCB BHYT trên toàn quốc.

Tin-ảnh: K.An