13 tổ chức CĐ đến từ 9 nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã trao đổi, thảo luận, thống nhất những thông điệp chung và chương trình hành động để thúc đẩy, nâng cao vai trò của tổ chức CĐ trong việc bảo vệ quyền, lợi ích cho lao động nữ (LĐN); đề xuất các sáng kiến để tổ chức CĐ làm tốt hơn vai trò tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách LĐN và có nhiều hoạt động hiệu quả hơn về công tác nữ công.

Chính sách lao động nữ ngày càng hoàn thiện - Ảnh 1.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ Thế giới, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh tại Việt Nam, tỉ lệ nữ tham gia lực lượng lao động ngày càng lớn, chiếm khoảng 44,7%. Địa vị của phụ nữ ngày càng được khẳng định trong xã hội; Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chiến lược quan trọng liên quan đến phụ nữ. Chính sách về LĐN ngày càng hoàn thiện, trong đó phải kể đến Luật Bình đẳng giới hay Bộ Luật Lao động cũng có một chương về LĐN.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tham gia hiệu quả trong việc xây dựng các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp tới người lao động nói chung và LĐN nói riêng. Đặc biệt, Luật CĐ 2012, Bộ Luật Lao động 2012 đã quy định rõ về bình đẳng giới, chống phân biệt đối xử về giới và có những chính sách ưu tiên hơn đối với LĐN cũng như hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng nhiều LĐN. Ngoài ra Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam đã xác định công tác vận động nữ CNVC-LĐ là 1 trong 8 nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức CĐ Việt Nam.

V.Duẩn