Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý hội nghị lần này cho ý kiến đối với 13 nội dung thuộc thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và 2 nội dung đoàn chủ tịch cho ý kiến để trình trung ương.

Cho ý kiến quyết sách về công nhân, lao động - Ảnh 1.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Quảng Ninh ngày 4-11

Ảnh: TTXVN

Trong đó, có một số nội dung rất mới được đưa ra thảo luận, gồm: Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; sửa đổi, bổ sung quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn; dự thảo lần 3 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII sửa đổi, bổ sung; đánh giá về công tác cán bộ...

Cùng với đó, hội nghị cũng cho ý kiến về dự thảo lần 6 báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, trình tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Tr.Đức