Ông Trần Văn Thuật cho biết tình trạng hành chính hóa đã diễn ra trong các cơ quan, tổ chức nói chung, cũng như trong tổ chức CĐ từ lâu. Nếu không sớm nhận diện và khắc phục sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động chung của CĐ.

Khắc phục hành chính hóa trong hoạt động Công đoàn - Ảnh 1.

TS Vũ Thị Loan - Phó chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ nhiệm đề tài - nhấn mạnh tình trạng hành chính hóa đã và đang kéo theo sự thiếu năng động, thiếu sáng tạo, tạo lối mòn cũng như hiệu quả thấp trong hoạt động CĐ ở các cấp, dẫn đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ đạt hiệu quả chưa cao. Do đó cần sớm có giải pháp khắc phục tình trạng hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động của CĐ.

Một trong những giải pháp được nhóm nghiên cứu đề xuất để khắc phục tình trạng hành chính hóa là xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có năng lực, phẩm chất, nhiệt tình với hoạt động CĐ.

V.Duẩn