Theo kế hoạch của LĐLĐ quận Thủ Đức, đại hội CĐ cơ sở sẽ được tiến hành từ tháng 7-2017 đến hết tháng 11-2017. Nội dung đại hội bao gồm: thông qua báo cáo nhiệm kỳ 2012 -2017, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022, đại biểu tham gia đóng ý kiến cho dự thảo văn kiện đại hội CĐ cấp trên cơ sở; đóng góp ý kiến sửa đổi Điều lệ CĐ Việt Nam; bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022.

Chọn người có bản lĩnh và uy tín - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia chương trình tập huấn

LĐLĐ quận lưu ý khi tổ chức đại hội, CĐ cơ sở nên dành thời gian để đoàn viên CĐ tham gia góp ý, thảo luận, chất vấn về các chỉ tiêu, hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Về công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022, ban chấp hành trên cơ sở tham khảo ý kiến của đoàn viên CĐ để bầu chọn ra những cá nhân có trình độ, tinh thần nhiệt huyết, bản lĩnh và uy tín với tập thể người lao động để bầu cử vào ban chấp hành.

Tin-ảnh: H.Đào