Chốt sổ BHXH cho người lao động - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Luật sư Nam Giao, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Tại điều 18, 19 Luật BHXH quy định về quyền của NLĐ được cấp và quản lý sổ BHXH, trách nhiệm của NLĐ là bảo quản sổ BHXH. Bên cạnh đó, quy định tại điều 21 về trách nhiệm của người sử dụng lao động là phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho NLĐ, xác nhận thời gian đóng BHXH khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật. Như vậy, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị chốt sổ BHXH nộp cho cơ quan BHXH để chốt sổ và trả sổ cho NLĐ. Theo quy định hiện hành, trong mọi tình huống chấm dứt HĐLĐ, kể cả NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật hoặc bị kỷ luật sa thải, người sử dụng lao động đều buộc phải giải quyết các chế độ quyền lợi cho NLĐ như BHXH trong thời hạn không quá 30 ngày. Việc công ty trì hoãn là không đúng quy định. Trong trường hợp công ty không thực hiện việc chốt sổ BHXH cho NLĐ khi nghỉ việc thì NLĐ có thể làm đơn đề nghị ban giám đốc công ty giải quyết hoặc làm đơn gửi tới Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi công ty có trụ sở đề nghị giúp đỡ hoặc khởi kiện công ty ra tòa để được nhận lại sổ BHXH.