Sao chưa trả sổ BHXH cho người lao động? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: TP HCM có số lượng NLĐ tham gia BHXH rất lớn từ các nơi đến làm việc. Họ có thời gian tham gia BHXH qua các tỉnh, do vậy phải rà soát bổ sung quá trình tham gia. Hiện nay, việc triển khai thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ ở TP đã hoàn thành 99,63% trên tổng số sổ BHXH phải bàn giao. 

BHXH TP đang tiếp tục phối hợp với đơn vị sử dụng lao động còn lại để rà soát và bàn giao trực tiếp sổ BHXH cho NLĐ. Riêng Công ty TNHH Sambu Vina Sports, BHXH huyện Hóc Môn đã thực hiện rà soát, in tờ rời của toàn bộ lao động và chuyển về đơn vị qua bưu điện vào tháng 7-2018. Chúng tôi sẽ liên hệ với đơn vị cùng bưu điện để xác định lại vì sao đến nay đơn vị chưa nhận được sổ.