Nguyễn Trọng Hóa (nguyenhoa0279@gmail.com) hỏi: "Tôi đã nghỉ việc gần 2 tháng nhưng đến nay vẫn chưa được công ty hoàn trả sổ BHXH. Khi tôi thắc mắc thì công ty cho hay đang chốt sổ BHXH và chưa có thời điểm hẹn chính xác từ cơ quan BHXH về việc hoàn tất chốt sổ. Xin hỏi thời gian mà cơ quan BHXH giải quyết thủ tục chốt sổ BHXH cho NLĐ là bao lâu?".

- BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại điều 21 Luật BHXH và điều 47 Bộ Luật Lao động năm 2012, khi NLĐ nghỉ việc đúng pháp luật, chậm nhất là 30 ngày kể từ khi có quyết định thôi việc, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm lập thủ tục xác nhận bảo lưu quá trình đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (chốt sổ BHXH) để trả cho NLĐ. Thời gian giải quyết chốt sổ BHXH cho NLĐ được cơ quan BHXH thực hiện trong vòng 7 ngày làm việc. Do đó, ông cần liên hệ với công ty cũ nhằm đôn đốc thực hiện việc chốt và trả sổ BHXH theo đúng hạn định pháp luật quy định.