Hà Thúc Minh Hải (quận 3, TP HCM) hỏi: "Sắp tới, tôi sẽ nghỉ việc do hết hạn hợp đồng lao động (HĐLĐ). Vậy tôi có thể tự chốt sổ BHXH được không?".

- Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Khoản 3 điều 47 Bộ Luật Lao động 2012 quy định người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH cùng những giấy tờ khác đã giữ lại của người lao động (NLĐ). Khoản 5 điều 21 Luật BHXH năm 2014 nêu rõ NSDLĐ phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho NLĐ, xác nhận thời gian đóng BHXH khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật. Đối chiếu với các quy định trên, NLĐ không thể thực hiện thủ tục tự chốt sổ BHXH. Trách nhiệm chốt sổ BHXH thuộc về NSDLĐ (trừ trường hợp doanh nghiệp phá sản và nợ bảo hiểm nên không thể chốt sổ BHXH cho NLĐ).