Theo đó, CĐ cơ sở cần tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng xử lý tình huống xảy ra bạo hành nhân viên y tế; phối hợp với phòng công tác xã hội, các khoa/phòng và tổ chức đoàn thể khác tăng cường giám sát, nhận diện, tổng hợp những tình huống có thể gây ra nguy cơ bạo hành để chủ động xây dựng phương án phòng ngừa và thông báo kịp thời cho nhân viên y tế. Đối với nhân viên y tế, cần bảo đảm 9 nguyên tắc để chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ mình như: Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử trong giao tiếp với người bệnh và người nhà người bệnh; thể hiện thái độ cảm thông, chia sẻ với người bệnh; thông tin kịp thời cho người bệnh và người nhà bệnh nhân...

Chủ động bảo vệ đoàn viên trước nạn bạo hành - Ảnh 1.

Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình cho biết sắp tới sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông, các hội thi về "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của đoàn viên và người lao động y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"; tập huấn kỹ năng về giao tiếp ứng xử; phòng chống bạo hành tại các cơ sở y tế; phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn đơn vị mua bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên y tế... Hiện CĐ ngành y tế có hơn 500.000 đoàn viên.

D.Thảo