Theo đó, LĐLĐ quận đề nghị Công đoàn (CĐ) cơ quan 16 phường nắm bắt tình hình hoạt động của các DN trên địa bàn mỗi phường và thông tin kịp thời khi phát hiện dấu hiệu bất ổn. Qua đó, chủ động phối hợp giải quyết ngay từ đầu; đồng thời phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật lao động đến DN và người lao động.

Chủ động phòng ngừa tranh chấp lao động - Ảnh 1.

Một cuộc tranh chấp lao động diễn ra gần đây trên địa bàn TP HCM

Ảnh:

CAO HƯỜNG

Đối với CĐ cơ sở các DN, cán bộ CĐ chủ động kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động. Bên cạnh đó, CĐ cơ sở phải thường xuyên nắm bắt tư tưởng của người lao động; tham mưu, phối hợp với chủ DN kịp thời giải thích các thắc mắc có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Khi phát hiện mầm mống tranh chấp, phải báo cáo về LĐLĐ quận để có chỉ đạo và biện pháp giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người lao động.

T.Nga