Góp ý tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng song song với các hình thức phổ biến truyền thống (loa phát thanh, tờ rơi, cẩm nang), để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, các cấp CĐ cần tận dụng, khai thác hiệu quả internet và mạng xã hội. Việc định hướng thông tin trên internet và mạng xã hội phải mang tính chủ động, đáp ứng nhu cầu của số đông đoàn viên và người lao động (NLĐ); tăng cường tương tác với đoàn viên, NLĐ thông qua hình thức như bình chọn, đăng tin - bài, giao lưu trực tuyến.

Nhiều ý kiến góp ý ngoài đa dạng hình thức tuyên truyền nhằm giúp đoàn viên và NLĐ dễ tiếp thu, để dẫn dắt và lan tỏa thông tin, công tác tuyên giáo CĐ phải phản ứng nhanh và hiệu quả đối với các sự kiện liên quan mật thiết đến đời sống đoàn viên và NLĐ.

Tr.Thường