Đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật - Ảnh 1.

Chuyên viên của Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn TP HCM tư vấn cho người lao động

Theo đó, các cấp CĐ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho CNVC-LĐ, nhất là CNLĐ ngoài khu vực nhà nước nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong CNVC-LĐ. Bên cạnh đó, CĐ các cấp tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động (NLĐ) về những thời cơ, thách thức, sự cần thiết phải đổi mới hoạt động CĐ trong bối cảnh Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức có hiệu lực; các văn bản luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; một số luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV…

Các cấp CĐ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho NLĐ tại cơ sở như tuyên truyền miệng trực tiếp, sử dụng tài liệu, hệ thống loa truyền thanh nội bộ, bảng tin nội bộ của doanh nghiệp, tư vấn pháp luật, tuyên truyền tại khu nhà trọ lồng ghép với các hoạt động văn hóa, thể thao… 

Tin-ảnh: H.Đào