Thành lập từ năm 2006, nhờ những nỗ lực trong sản xuất - kinh doanh, doanh thu công ty tăng từ 0,07 tỉ đồng (năm 2006) lên 100 tỉ đồng (năm 2016). Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, bên cạnh tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý nâng cao trình độ chuyên môn, công ty còn gửi 200 công nhân trực tiếp sản xuất đào tạo ngắn hạn. Ngoài ổn định việc làm với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng cho 440 lao động; năm 2016, công ty còn trích nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp hơn 6,1 tỉ đồng.


Ông Lê Anh Tuấn (thứ hai từ phải sang), Phó Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TP, trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Ông Lê Anh Tuấn (thứ hai từ phải sang), Phó Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TP, trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Công ty TNHH Xây dựng Môi trường Xanh là một trong số ít doanh nghiệp sớm thành lập chi bộ Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Với sự hỗ trợ tích cực của Công đoàn cơ sở, nhiều năm qua, công ty tổ chức tốt việc đối thoại định kỳ, hội nghị người lao động, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều chế độ đãi ngộ người lao động cao hơn luật định. Dịp này, LĐLĐ TP HCM và ban giám đốc công ty đã trao bằng khen và kỷ niệm chương cho 1 tập thể, 11 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Tin-ảnh: K.An