Đào tạo để bố trí việc mới

Ông Võ Văn Lâm, giám đốc công ty, trả lời: Vừa qua, công ty sáp nhập 2 bộ phận nên dôi dư 2 lao động nữ. Do 1 trong 2 người đang mang thai nên công ty phải lựa chọn phương án chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với chị Minh. Vì nghĩ số lao động phải nghỉ việc chỉ có 1 người nên công ty không lập phương án, cũng không báo cáo với cơ quan chức năng. Hiện chúng tôi đã thu hồi quyết định chấm dứt hợp đồng, đưa chị Minh đi học nghiệp vụ để bố trí vào công việc khác sau khi học xong.