Trần Mai Lan (mailantran19...@gmail.com) hỏi: "Con tôi sinh năm 2018. Cháu bị chuẩn đoán lên hạch nách - phản ứng sau tiêm lao - chỉ định mổ. Tôi cho con mổ dịch vụ tại khoa quốc tế S Bệnh viện Nhi trung ương. Tôi muốn hỏi mổ dịch vụ như vậy có được hưởng quyền lợi BHYT không? Và được bao nhiêu phần trăm? Chi phí con tôi mổ cắt hạch mất gần 22 triệu đồng".

BHXH Việt Nam trả lời: Trường hợp con chị đi khám chữa bệnh (KCB) tại Bệnh viện Nhi trung ương theo đúng quy định tại khoản 1 điều 28 Luật BHYT thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB trong phạm vi hưởng BHYT. Trường hợp con chị tự đi KCB không đúng tuyến tại Bệnh viện Nhi trung ương và có xuất trình thẻ BHYT thì được quỹ BHYT thanh toán 40% chi phí KCB nội trú trong phạm vi hưởng BHYT, không thanh toán chi phí KCB ngoại trú. Trường hợp con chị tự đi KCB và không xuất trình đầy đủ thủ tục KCB BHYT thì quỹ BHYT không thanh toán chi phí KCB này.