BHXH TP HCM trả lời: Khoản 3, điều 31 Luật BHXH quy định người lao động đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Căn cứ quy định trên, chị Đức mới đóng BHXH được 6 tháng nên chưa đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.