Chưa được cấp phép đưa lao động sang Nhật Bản

Cục Quản lý Lao động ngoài nước trả lời: Các công ty được Bộ LĐ-TB-XH cấp giấy phép hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài đều có đủ điều kiện để đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, để đưa được NLĐ đi làm việc ở mỗi thị trường thì doanh nghiệp còn cần phải có hợp đồng cung ứng lao động cho đối tác nước ngoài đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận. Khi đó doanh nghiệp mới được triển khai thực hiện việc tuyển chọn, đào tạo và đưa NLĐ đi. Công ty CP Giáo dục Quốc tế Th. M chưa được Bộ LĐ-TB-XH cấp phép hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Do đó, công ty này không được phép tuyển chọn và đưa NLĐ đi làm việc tại Nhật Bản.