Chưa nhận thông báo xuất cảnh

Tin mới

03/10/2016 22:36

Võ Thị Như Thuyên (tỉnh Nam Định) hỏi: “Người nhà tôi thấy có dự kiến lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc trên trang web http://www.eps.go.kr nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông báo xuất cảnh của Trung tâm Lao động ngoài nước?”.

Chưa nhận thông báo xuất cảnh

Trung tâm Lao động ngoài nước trả lời: Thông tin về tiến trình hồ sơ của những người lao động tham gia Chương trình EPS được Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) đăng tải tại http://www.eps.go.kr, trong đó có thông tin về thời gian xuất cảnh sang nước này làm việc. Tuy nhiên, đây chỉ là thời gian dự kiến chứ không phải thời gian xuất cảnh chính thức. Thông tin về ngày xuất cảnh chính thức sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo bằng văn bản thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển (đối với người đi lần đầu) và gửi trực tiếp cho người lao động (đối với lao động được tái tuyển dụng và lao động mẫu mực). Thông tin này cũng đồng thời được đăng tải tại địa chỉ http://www.colab.gov.vn.

Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI