Phải nộp những khoản phí nào  khi đi Hàn Quốc?

Ban Tư vấn nghề nghiệp Báo Người Lao Động trả lời: Những khoản chi phí người lao động phải nộp gồm: Mua hồ sơ đăng ký dự tuyển 60.000 đồng/bộ. Sau khi được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, người lao động phải chuẩn bị 2 khoản tiền sau: Tiền ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội (100 triệu đồng) và chi phí làm visa, vé máy bay; chi phí tuyển chọn, xử lý, quản lý hồ sơ của người lao động, tổ chức bồi dưỡng kiến thức trước khi xuất cảnh... số tiền tương đương 630 USD.