Đỗ Thị Mai (ngocnguyen...@imap.edu.vn) hỏi: "Năm 2014 tôi đóng BHXH tại công ty cũ được 4 tháng, sau đó nghỉ việc, đã nhận lại sổ BHXH nhưng không biết là công ty cũ đã chốt sổ chưa. Vậy, sổ BHXH tôi nhận được đã chốt sổ hay chưa? Nếu chưa thì cần làm gì để chốt sổ? Hiện tại tôi đóng ở công ty mới vẫn theo số sổ cũ. Và nếu công ty cũ chưa chốt sổ thì quá trình đóng BHXH ở công ty mới của tôi bị ảnh hưởng như thế nào và tôi cần làm gì để có thể chốt quá trình đóng BHXH của mình?".

BHXH Việt Nam trả lời: Qua thông tin chị cung cấp, sổ BHXH của chị chưa được xác nhận thời gian đóng BHXH (chốt sổ). Theo quy định tại khoản 5, điều 21 Luật BHXH thì đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm "phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật". Vì vậy đề nghị chị quay lại công ty cũ đề nghị xác nhận (chốt) sổ BHXH cho chị để được nối tiếp với quá trình tham gia đóng BHXH sau này.