Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, NLĐ khi nghỉ việc phải báo trước 45 ngày với HĐLĐ không xác định thời hạn, 30 ngày với HĐLĐ xác định thời hạn, 3 ngày làm việc với HĐLĐ mùa vụ, thời hạn dưới 12 tháng. Nếu không tuân thủ thời hạn báo trước, NLĐ sẽ được xem là đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật hoặc tự ý bỏ việc. Trong trường hợp này, NLĐ phải bồi thường nửa tháng lương hoặc lương những ngày không báo trước và không được trợ cấp thôi việc. Tuy nhiên, trong mọi tình huống chấm dứt HĐLĐ, kể cả NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật hoặc bị kỷ luật sa thải, người sử dụng lao động phải giải quyết các chế độ cho NLĐ, trong đó có việc chốt sổ. Do vậy, việc công ty cố tình trì hoãn là không đúng quy định và NLĐ có thể khiếu nại đến cơ quan chức năng.