- BHXH TP HCM trả lời: Để kịp thời chi hỗ trợ cho đơn vị sử dụng lao động, tại Công văn số 2218/BHXH-TST về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, TP rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục. Theo đó, trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan BHXH cấp tỉnh, BHXH TP phải thực hiện chuyển một lần toàn bộ kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ. Như vậy, nếu doanh nghiệp thực hiện đủ hồ sơ và có quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì sẽ được cơ quan BHXH cấp tỉnh, TP chuyển toàn bộ kinh phí hỗ trợ trong vòng 1 ngày làm việc.