CNVC-LĐ tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Bác Tôn - Ảnh 1.

Các thí sinh thi tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp Bác Tôn

Hơn 100 thí sinh tham gia đã trả lời nhanh các câu hỏi về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với cách mạng Việt Nam; vai trò quan trọng của tổ chức Công hội bí mật do người CN ưu tú Tôn Đức Thắng sáng lập và những cuộc đấu tranh của CN do tổ chức Công hội lãnh đạo...

Kết quả, chị Lê Thị Thanh Hiền (Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven A) đoạt giải nhất hội thi.

Tin-ảnh: H.Đào