Nguyễn Thị Thanh (thanhnguyenthi279...@gmail.com) hỏi: "Hiện nay tôi có 2 thẻ BHYT thuộc 2 đối tượng khác nhau (trùng họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi cấp giấy khai sinh). Tôi có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An, ở quê nhà tôi có thẻ BHYT thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Tôi xin được việc làm ở cơ quan UBND xã tại tỉnh Đồng Tháp và có thêm một thẻ BHYT ký hiệu HC. Với 2 thẻ BHYT trùng như vậy tôi phải làm thế nào?".

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 2 điều 13 Luật BHXH: "Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại điều 12 của luật này". Trường hợp bạn đang có 1 thẻ cấp theo đối tượng người lao động và 1 thẻ cấp theo đối tượng bảo trợ xã hội; bạn cần liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để được giữ lại thẻ BHYT cấp theo đối tượng người lao động và kiểm tra thông tin về mức hưởng BHYT (nếu được hưởng quyền lợi cao hơn).