Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Bộ Luật Lao động quy định khi người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Mặt khác, pháp luật hiện nay cũng chưa quy định rõ "lý do khác" trong quy định trên là những trường hợp nào, do đó người sử dụng lao động vẫn phải có trách nhiệm trong trả tiền lương tương ứng với những ngày phép hằng năm mà người lao động chưa nghỉ hết.

Có bắt buộc thanh toán tiền phép năm? - Ảnh 1.