Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Trường hợp NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng (trừ trường hợp nghỉ thai sản và nghỉ ốm dài ngày) thì không đóng BHXH lẫn BHYT, BHTN. Do vậy, thời gian này không được tính để hưởng BHXH. Đối với trường hợp NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT. NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và NLĐ không phải đóng BHXH, BHTN (cơ quan BHXH sẽ đóng BHYT cho NLĐ); thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH nhưng không được tính là thời gian đóng BHTN.