Có được chấm dứt hợp đồng với cán bộ Công đoàn?

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 192 Bộ Luật Lao động quy định khi NLĐ là cán bộ CĐ không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ CĐ mà hết hạn HĐLĐ thì được gia hạn đến hết nhiệm kỳ. Căn cứ quy định trên, khi hợp đồng của anh Trường hết hạn thì công ty phải gia hạn đến hết nhiệm kỳ CĐ, sau đó mới được chấm dứt HĐLĐ với anh.