Có được giải quyết chế độ BHXH? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- BHXH Việt Nam trả lời: Người lao động (NLĐ) mượn hồ sơ của người khác để đi làm là vi phạm khoản 4, điều 17 Luật BHXH và khoản 20, điều 1 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Do vậy, để có đủ căn cứ xác định mức độ vi phạm và hướng xử lý thì anh Tín phải yêu cầu người mượn hồ sơ làm thủ tục thay đổi thông tin trên sổ BHXH về đúng thông tin của họ để cơ quan BHXH gửi sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi có kết luận của sở, cơ quan BHXH căn cứ vào đó điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH của người mượn hồ sơ đi làm để làm cơ sở giải quyết các chế độ BHXH sau này.