Có được giữ sổ BHXH của người lao động?

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo quy định, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Như vậy, dù người lao động chưa hoàn tất thủ tục bàn giao nhưng công ty vẫn phải chốt, trả sổ BHXH cho họ đúng thời gian quy định. Việc công ty giữ sổ BHXH của người lao động là trái pháp luật.