Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Lý do chấm dứt HĐLĐ của ông Đình không thuộc các trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ, nếu trường không đồng ý mà ông vẫn nghỉ việc tức là đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật; theo quy định thì phải bồi thường chi phí đào tạo cho đơn vị. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác, tiền lương, tiền đóng BHXH, BHYT trong thời gian đi học. Lưu ý là mức hoàn trả phải căn cứ vào chi phí đã thực hiện và có chứng từ hợp lệ chứ không được tự ý đặt ra. Mặt khác, khi chấm dứt HĐLĐ, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn tất thủ tục xác nhận, trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác đã giữ của người lao động. Nếu ông không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả chi phí đào tạo thì trường có thể yêu cầu tòa án giải quyết chứ không được giữ sổ BHXH của ông.