Theo đó, BHXH TP chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận-huyện và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP trong việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động (NLĐ); xây dựng lộ trình, thời gian rà soát, bàn giao sổ BHXH cho BHXH các quận- huyện; thực hiện tuyên truyền đến các đơn vị sử dụng lao động và NLĐ về mục đích, yêu cầu của việc rà soát, bàn giao sổ BHXH.

UBND TP HCM cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn TPphối hợp với cơ quan BHXH soát thông tin trên BHXH, bổ sung các giấy tờ cần thiết khi có yêu cầu của cơ quan BHXH; thực hiện giao sổ BHXH cho từng NLĐ theo hướng dẫn của cơ quan BHXH. UBND các quận-huyện có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan BHXH, các cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho NLĐ quản lý theo đúng quy định.

Tin - ảnh: T.Ngôn