Có được giữ sổ BHXH của người lao động? - Ảnh 1.

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên phải thanh toán đầy đủ các khoản liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. Đồng thời, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH cùng những giấy tờ khác đã giữ của NLĐ. Như vậy, nếu NLĐ nghỉ việc mà không bàn giao thì doanh nghiệp vẫn phải chốt và trả sổ BHXH cho NLĐ; sau đó có thể khởi kiện để đòi NLĐ thực hiện nghĩa vụ.