Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Theo quy định, quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15-12-1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc các thành phần kinh tế mà chưa hưởng chế độ trợ cấp theo quy định thì được cộng nối thời gian trong quân đội, công an trước đó với thời gian đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.

Có được tính BHXH? - Ảnh 1.

Hồ sơ để tính hưởng BHXH gồm: các giấy tờ liên quan đến thời gian công tác trong quân đội (lý lịch, thẻ, phiếu quân nhân, quyết định nâng - phong hàm, quyết định điều động, huân huy chương, giấy khen); xác nhận của UBND phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú về việc không giải quyết chế độ theo các quyết định kể trên kèm theo hộ khẩu (bản sao, không cần chứng thực) hoặc quyết định về việc thu hồi tiền trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg (hoặc Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 92/2005/QĐ-TTg…); lý lịch xin việc (cơ quan, đơn vị ban đầu), lý lịch bổ sung, lý lịch đảng viên (nếu có) và các hồ sơ khác (khi cơ quan BHXH có yêu cầu). Sau khi tập hợp đủ hồ sơ, cá nhân có yêu cầu cộng gộp thời gian trong quân ngũ vào quá trình tham gia BHXH sẽ chuyển đến cơ quan BHXH thông qua đơn vị sử dụng lao động đang công tác.