Đại diện BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 6, điều 123 Luật BHXH quy định người lao động (NLĐ) có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1-1-1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng BHXH. Do đó, nếu chị Xuyến chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ hoặc phục viên thì thời gian làm CN quốc phòng được tính là thời gian đã đóng BHXH.

Có được tính đóng BHXH? - Ảnh 1.

Ảnh mang tính minh họa