"Trường hợp người lao động (NLĐ) trên đường đi công tác bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong mà trong biên bản hiện trường ghi lỗi thuộc về NLĐ thì có được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 tháng lương tối thiểu chung không? Nếu không, trong trường hợp này, NLĐ được hưởng quyền lợi gì?".


Có được trợ cấp BHXH một lần? - Ảnh 1.

- Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Điều 51 Luật BHXH năm 2014 quy định NLĐ đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở. Luật BHXH không quy định trường hợp NLĐ có lỗi thì không được chi trả khoản tiền này. Do vậy, nếu NLĐ bị chết do tai nạn lao động thì thân nhân sẽ được giải quyết hưởng trợ cấp một lần bằng 36 tháng lương cơ sở.