BHXH Việt Nam trả lời: Pháp luật hiện hành quy định công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu thì được quyền làm việc chứ không quy định lao động trên 60 tuổi (nam) và 55 tuổi (nữ) thì không được làm việc. Do vậy, người lao động làm việc có đóng BHTN sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: chấm dứt HĐLĐ (trừ trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật hoặc hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng); đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ (đối với HĐLĐ không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng) hoặc đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ (đối với trường hợp làm việc theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng); đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN. 

Có được trợ cấp thất nghiệp? - Ảnh 1.

Như vậy, nếu công ty ký HĐLĐ thời hạn 1 năm với lao động nữ trên 55 tuổi và lao động nam trên 60 tuổi không thuộc  diện đang hưởng lương hưu hằng tháng thì những đối tượng này bắt buộc tham gia BHTN. Đương nhiên, khi chấm dứt HĐLĐ họ sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.