"Sắp tới, công ty tôi sẽ tiếp nhận một số chuyên gia nước ngoài sang thực hiện chuyển giao công nghệ trong vòng 30 ngày. Theo tôi biết, đối tượng lao động này không thuộc diện cấp phép lao động. Xin hỏi, công ty chúng tôi có cần làm thủ tục xác nhận số lao động nước ngoài nói trên không thuộc diện cấp phép lao động không? Nếu có thì thủ tục xác nhận thế nào, ai xác nhận?".

Có phải làm thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động? - Ảnh 1.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Căn cứ Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì lao động nước ngoài không thuộc diện cấp phép lao động phải làm thủ tục xác nhận thuộc diện miễn cấp phép. Theo đó, người sử dụng lao động phải đề nghị sở lao động - thương binh và xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận người lao động (NLĐ) nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày NLĐ nước ngoài bắt đầu làm việc. Hồ sơ đề nghị xác nhận bao gồm: Văn bản đề nghị xác nhận NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; danh sách trích ngang về NLĐ nước ngoài; giấy tờ chứng minh NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Sở lao động - thương binh và xã hội là cơ quan có thẩm quyền xác nhận NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.