Hiện anh tôi đang muốn đưa vợ con lẫn người giúp việc về Việt Nam sinh sống. Xin hỏi khi đưa người giúp việc về thì anh tôi có phải xin cấp giấy phép lao động cho họ không và điều kiện để người lao động nước ngoài được cấp phép khi làm việc ở Việt Nam là gì?" .

Được sử dụng giúp việc là người nước ngoài? - Ảnh 1.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Căn cứ điều 9 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì lao động người nước ngoài muốn được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc; là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật; không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài. Chiếu theo quy định trên, thì hiện nay nước ta chỉ mới thực hiện cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, lao động giúp việc nhà người nước ngoài không nằm trong nhóm được cấp giấy phép lao động.