Phạm Thị Diệp (TP Hà Nội) hỏi: "Đến tháng 1-2021 là tôi đủ 60 tuổi, hiện tôi đã đóng BHXH được 8 năm 7 tháng. Như vậy, khi nghỉ việc, tôi được giải quyết chế độ như thế nào?".

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành, NLĐ tham gia BHXH phải có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi đời. Trường hợp tại thời điểm NLĐ đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định (từ năm 2021 trở đi, tuổi nghỉ hưu được quy định tại điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019) mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì NLĐ được hưởng BHXH một lần theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 60 Luật BHXH. Tuy nhiên, nếu bà có nguyện vọng hưởng lương hưu hằng tháng thì cần tiếp tục đóng BHXH bắt buộc để đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và được giải quyết hưởng lương hưu theo quy định hoặc tham gia tự nguyện theo một trong các phương thức: Đóng hằng tháng, đóng 3 tháng/lần, đóng 6 tháng/ lần, đóng 12 tháng/lần cho đủ 10 năm và khi bà đủ tuổi nghỉ hưu mà còn thiếu không quá 10 năm là đủ 20 năm đóng BHXH thì được đóng BHXH một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu ngay sau tháng đóng đủ 20 năm. Bà nên tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện để tích lũy thời gian đóng BHXH và có cơ hội hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi về già và được chăm sóc BHYT do quỹ BHXH chi trả. Để biết thông tin chi tiết về thủ tục tham gia, quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, bà liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú để được hướng dẫn, giải thích cụ thể.