Có thể khởi kiện ra tòa

- Ông Trần Văn Triều, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định, trong thời hạn 7 ngày (làm việc) kể từ khi chấm dứt HĐLĐ, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục và trả sổ BHXH cho người lao động. Nếu đến thời điểm hiện tại, bạn vẫn chưa được trả sổ BHXH thì có thể khởi kiện yêu cầu tòa án cấp quận, huyện nơi công ty có trụ sở giải quyết.