CÔNG ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM: Khen thưởng cán bộ Công đoàn và công nhân tiêu biểu - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn và công nhân tiêu biểu tại lễ tuyên dương

Chặng đường phía trước mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi để phát triển nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức, hạn chế. Đó là trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của CN dệt may chưa cao; năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐ chưa đáp ứng yêu cầu; đời sống vật chất, tinh thần của CN còn khó khăn. Bên cạnh đó, sự phát triển của khoa học công nghệ tạo ra cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động. "CĐ Dệt May Việt Nam cần phải tiếp tục làm tốt hơn công tác đại diện và bảo vệ NLĐ; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ theo hướng bám sát tâm tư nguyện vọng của NLĐ, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở" - ông Hiểu lưu ý.

Tại buổi lễ, CĐ Dệt May đã tuyên dương 90 CN và 50 cán bộ CĐ tiêu biểu.

Tin-ảnh: N.Tú