Tọa đàm tập trung vào 3 vấn đề chính: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐ; nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành trong hoạt động CĐ.

Công đoàn viên chức tọa đàm nâng chất lượng hoạt động - Ảnh 1.

Bà Giang Tuệ Minh, phó Chủ Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu

Các đại biểu đã nêu nhiều thuận lợi, khó khăn, bất cập trong hoạt động CĐ xoay quanh những vấn đề trên. Nhiều đại biểu đồng tình việc muốn nâng cao các mặt công tác trong hoạt động CĐ, vấn đề công tác tổ chức, công tác cán bộ là khâu cốt lõi trong đó bao gồm việc bố trí cán bộ, đào tạo cán bộ.

V.Duẩn